MR (medezeggenschapsraad)

OAC (ouder advies commissie) CBS de Bron Dokkum

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS) verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De wet regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede-bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. In veel gevallen wordt de MR om advies gevraagd. De MR kan ook ongevraagd haar standpunten bepalen en kenbaar maken bij het bestuur.

De MR op de Bron  bestaat uit 4 leden: 2 teamleden en 2 ouders. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders kiezen de oudergeleding.                                                                               

De MR stelt zich graag aan u voor:

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.