Visie van de school

De visie van CBS de Bron Dokkum

Op de Bron streven we de doelen na die Claire Boonstra zo mooi verwoord heeft en waarvan wij denken waarvoor onderwijs bedoeld is:

  • Kunnen worden wie je bent en wie je wilt zijn.
  • Samen het leven leren en samen leren leven
  • Eigenaarschap leren nemen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar we streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam.

Op de Bron hebben we een aantal pijlers van waaruit we ons onderwijs vorm geven.

We bieden een veilige plek, een plek waar ieder kind zich geliefd, gehoord en begrepen voelt. Een plek waar je jezelf mag zijn en samen kunt leven met de ander. We kijken naar de persoonlijke ontwikkeling en meten niet met een ander of een gemiddelde.

We laten de kinderen de wereld lezen! Aan de hand van ons gedifferentieerd lesaanbod bieden we een zo breed mogelijk aanbod opdat een kind de wereld leert kennen, ontdekken en veranderen.

De basisvaardigheden in rekenen en taal hebben een stevige plek in ons onderwijs. Deze vaardigheden maken de kinderen zich op hun eigen niveau en tempo eigen. Hierbij wordt een beroep gedaan op hun eigenaarschap waardoor de intrinsieke motivatie om te leren wordt geprikkeld.

Tot slot ambitieontwikkeling. Door een ambitieus programma aan culturele, kunstzinnige en wereld oriënterende workshops leren de kinderen zichzelf kennen. Kunnen ze hun talenten ontdekken, hun ambities verder ontwikkelen en uitdiepen. Dit in nauwe samenwerking met externe partners, bedrijven en kunstinstellingen in onze prachtige omgeving.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.