OAC(ouder advies commissie)

 

Wie zitten er in de OAC?

 

Van links naar rechts: Wilbert Wensink, Betty Bosma, Anja de Vries, Janny Minnema, Jan de Vries(directeur) en Anneke Talsma.

 

De Ouderadviescommissie (OAC)

Per 1 augustus 2014 is de Ouderadviescommissie (OAC) ontstaan. De ouderadviescommissie bestaat uit 5 ouders. Zij vormen het platform tussen ouders en school en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur op het terrein van de organisatie van de school, de onderwijskundige identiteit van de school en de levensbeschouwelijke identiteit.
Het doel van de OAC is om de betrokkenheid van ouders bij de dagelijkse gang van zaken op school te vergroten.


De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OAC zijn onder andere:
• Advies geven over alle zaken die school aangaan.
• Relevante signalen vanuit de achterban afgeven aan de directeur. De OAC dient hierbij als gesprekspartner en de oren/ogen van de school (klankbord) en geeft advies aan de directeur.
• Bewaking van de identiteit van de school.
• Advies geven over aangelegenheden de kwaliteit van de school betreffend.
• Organiseren van een ouderavond (1 keer in de 2 jaar)
• Organiseren en coördineren van de T.S.O
• Agenda en notulen per vergadering (intern) en een jaarverslag naar de ouders.
De OAC komt ongeveer 5x per jaar bijeen om te vergaderen en daarnaast zijn er nog een aantal gezamenlijke vergaderingen met de Medezeggenschapsraad (MR).

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.