MR(medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad

De taken in vogelvlucht:

 • Overleg met bevoegd gezag als de raad daarom vraagt
 • Bevordering onderling overleg en openheid in de school
 • Bewaken en bevordering van gelijke behandeling binnen de school aangaande discriminatie
 • Bestudering van alle informatie die het bevoegd gezag aan de raad verstrekt. Details worden opgesomd in het basisreglement.
 • INSTEMMINGSRECHT
  - verandering onderwijskundige doelstellingen
  - vaststelling of wijziging schoolplan en zorgplan
      - schoolreglement
      - beleid ondersteunend werk van ouders
      - beleid veiligheid, gezondheid en welzijn (mits dit geen zaak van het personeel is)
       - klachtenregeling
 • ADVIESBEVOEGDHEID
  - lesrooster
  - financieel beleid
  - ingrijpende wijziging werkzaamheden
  - wijziging duurzame samenwerking met externe instellingen, onderwijskundige projecten en/of experimenten
  - vaststelling of wijziging organisatie van school
      - aanstellings- of ontslagbeleid
      - taakverdeling schoolleiding
      - toelating leerlingen
  - vakantieregeling
  - nieuwbouw of verbouw of onderhoud

INITIATIEFRECHT
- Het bevoegd gezag kan de raad uitnodigen voor overleg over aangelegenheden de school betreffende als de raad daarover voorstellen doet.
- Verder zijn er voor de onderscheidende geledingen instemmingsbevoegdheden, zoals in detail is opgenomen in het basisreglement.

De leden van de MR

 • Delegatie ouders:
 • Durkje Weidenaar
 • Karin Faber
 • Baukje de Vries(voorzitter)
 • Delegatie personeel:
 • Tineke Dijk
 • Anneke de Vries(secretaris)
 • Dionyse Hopman
 • MR@bron-pcbodongeradeel.nl

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.